Pismo Fundacji Mukobohaterowie do Prezesa NFZ

Skierowaliśmy pismo do Prezesa NFZ, w którym pytamy o stopień realizacji programu lekowego dla leków przyczynowych w mukowiscydozie.

7 kwietnia 2022

W związku z zaniepokojeniem środowiska chorych i ich bliskich stanem realizacji programu lekowego dla leków przyczynowych, które znalazły się na liście leków refundowanych od 1 marca, wystosowaliśmy pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Chcemy uzyskać informacje czy do Prezesa dotarły jakiekolwiek sygnały od jednostek NFZ lub świadczeniodawców, że wdrożenie programu lekowego może trwać dłużej lub być zbyt dużym wyzwaniem kosztowym dla świadczeniodawców.
  • Istotne jest dla nas także to, kiedy możemy spodziewać się opublikowania zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów dla programów lekowych. Ten dokument jest podstawą do dalszych działań lokalnych jednostek w realizacji programu lekowego.

Przedstawiamy poniżej pełną treść pisma.


Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie