Informacje sprawozdawcze, statut i deklaracje przejrzystości

Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Przedstawiamy poniżej roczne sprawozdania przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

za rok 2021 (okres od 07.10.2021 do 31.12.2021)

Miniatura pierwszej strony sprawozdania merytorycznego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021 Miniatura pierwszej strony sprawozdania finansowego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021

Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie

Statut Fundacji Mukobohaterowie

Przedstawiamy poniżej jednolity tekst statutu organizacji.

Miniatura pierwszej strony sprawozdania merytorycznego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021

Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie

Deklaracje przejrzystości

Przedstawiamy poniżej informacje o współpracy z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego.

za rok 2023

brak

za rok 2022

W czerwcu 2022r. prezes oraz wolontariusz fundacji wzięli udział w konferencji „V Forum Ekspertów Mukowiscydozy” organizowanej przez firmę Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o. Wydarzenie odbyło się w Dziekanowie Leśnym. Firma zapewniła transport, jeden nocleg oraz wyżywienie dla obu osób.

za rok 2021

brak


Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2023