Informacje sprawozdawcze, statut i deklaracje przejrzystości

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2021 (okres od 07.10.2021 do 31.12.2021)

Przedstawiamy poniżej roczne sprawozdania przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Miniatura pierwszej strony sprawozdania merytorycznego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021 Miniatura pierwszej strony sprawozdania finansowego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021

Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie

Statut Fundacji Mukobohaterowie

Przedstawiamy poniżej jednolity tekst statutu organizacji.

Miniatura pierwszej strony sprawozdania merytorycznego Fundacji Mukobohaterowie za rok 2021

Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie

Deklaracje przejrzystości

Przedstawiamy poniżej informacje o współpracy z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego.

Rok 2023

brak

Rok 2022

W czerwcu 2022r. prezes oraz wolontariusz fundacji wzięli udział w konferencji „V Forum Ekspertów Mukowiscydozy” organizowanej przez firmę Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o. Wydarzenie odbyło się w Dziekanowie Leśnym. Firma zapewniła transport, jeden nocleg oraz wyżywienie dla obu osób.

Rok 2021

brak


Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2023