Zmiana na stanowisku ministerialnym - Katarzyna Sójka powołana na Ministra Zdrowia

Prezydent Andrzej Duda nominował dzisiaj Panią Katarzynę Sójkę na stanowisko Ministra Zdrowia. Składamy najserdeczniejsze gratulacje i liczymy na dobrą współpracę z Panią Minister.

10 sierpnia 2023
Zdj. Małgorzata Chmura – Malik, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128496534

Dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał Panią Katarzynę Sójkę na stanowisko Ministra Zdrowia. Pani Minister jest lekarzem - specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pełni także funkcję Posła na Sejm RP. Zasiada między innymi w Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.


Powołanie p. Katarzyny Sójki na urząd ministra zdrowia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

Nominacja w Pałacu Prezydenckim z 10 sierpnia 2023 roku, zdj. Jakub Szymczuk/KPRP, pobrano 10 sierpnia 2023 roku, źródło zdjęcia, licencja


W swojej poselskiej pracy wystosowała dotychczas kilka interpelacji związanych z ochroną zdrowia. To pisma w sprawie:

  • odpracowywania przez górników honorowych krwiodawców dni wolnych od pracy wziętych w celu honorowego oddania krwi
  • SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi
  • nowego systemu e-recept
  • stanu przygotowań rejestru chorych na hemofilię
  • refundacji terapii lekowej dla chorych na nocną napadową hemoglobinurię
  • refundacji leku na amyloidozę
  • rozliczania warunków hospitalizacji w grupach: Choroby zapalne jelit

Dwie interpelacje poselskie, związane z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, były podjęte w sprawach:

  • regulacji prawnej dającej dzieciom z wieloraką niepełnosprawnością w stopniu głębokim, które ukończyły 25 lat, podstawę do kontynuacji zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i innych w dziennych ośrodkach terapeutycznych
  • "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Warto podkreślić, że wspomniane w interpelacjach schorzenia (hemofilia, nocna napadowa hemoglobinuria, amyloidoza) to choroby rzadkie. Z serdecznością będziemy przyglądać się pracy Pani Minister. Liczymy na to, że będzie ona rozumiała specyficzne potrzeby rzadkich jednostek chorobowych i opiekunów pacjentów.

Skierowaliśmy do Pani Minister pismo z gratulacjami, podnosząc jednocześnie jedne z ważniejszych spraw dla środowiska osób chorych na mukowiscydozę i ich bliskich. Mamy nadzieję, że zmiana na stanowisku nie opóźni decyzji refundacyjnych. Pacjenci chorzy na mukowiscydozę są coraz bardziej zaniepokojeni trwającym już ponad 460 dni procesem refundacyjnym dotyczącym sierocych leków Kaftrio i Kalydeco dla nowych grup odbiorców. Przypominamy, że Rada Przejrzystości i Prezes AOTMiT podjęły kontrowersyjne decyzje, które komentowaliśmy jako fundacja.

Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie