Złożenie kolejnego wniosku refundacyjnego do Ministerstwa Zdrowia przez firmę Vertex

Informacja o procedowaniu wniosku dotyczącego refundacji leku Kaftrio w połączeniu z Kalydeco dla kolejnej grupy chorych na mukowiscydozę.

13 czerwca 2022

Firma Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o. poinformowała o złożeniu kolejnego wniosku refundacyjnego w dniu 31 maja 2022 roku.

Dotyczy on leku Kaftrio w połączeniu z Kalydeco. Zawiera on rozszerzenie listy mutacji mukowiscydozy objętych lekiem, jak i ujęcie młodszej grupy wiekowej pacjentów (6-11 lat) w refundacji. Decyzja refundacyjna powinna zostać podjęta przez decydentów w ciągu 180 dni. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, lekiem byliby objęci pacjenci powyżej 6 roku życia, u których występuje co najmniej jedna mutacja F508del.

Tym samym, faktem okazała się deklaracja firmy, którą otrzymaliśmy w lutym:

Zdając sobie sprawę, że wchodząca w życie od 1 marca decyzja refundacyjna dotycząca terapii Vertex, nie obejmuje wszystkich grup pacjentów i wciąż są chorzy, którzy czekają na dostępność do refundacji leczenia, intensywnie pracujemy nad przygotowaniem stosownej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku refundacyjnego o objęcie finansowaniem z budżetu państwa terapii iwakaftor/tezakaftor/eleksakaftor w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem.

Źródło: Pismo z dn. 24 lutego 2022 od Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o.

Będziemy przyglądali się procesowi, którego przebieg jest pokazany na poniższym schemacie. Przypominamy, że w marcu 2022 roku została ogłoszona informacja o refundacji leków przyczynowych dla części polskich pacjentów. Lek Kaftrio jest obecnie refundowany dla części pacjentów powyżej 12 r.ż. z wybranymi mutacjami genu mukowiscydozy.

Schemat - Proces oceny w sprawie objęcia refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Źródło grafiki: https://www.aotm.gov.pl/produkty-lecznicze/wnioski-refundacyjne