Udział przedstawiciela fundacji w posiedzeniu Rady Przejrzystości opinującym zasadność refundacji terapii lekami Kaftrio + Kalydeco

W dniu 28 listopada 2022 odbyło się spotkanie Rady Przejrzystości. Rozpatrywano zasadność refundacji leków Kaftrio+Kalydeco. Te drogie preparaty, kosztujące komercyjnie pacjenta nawet 80 tys. złotych miesięcznie mogłyby być refundowane dla większej liczby chorych, już od 6 roku życia.

28 listopada 2022

Rada Przejrzystości spotkała się na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 roku, aby przygotować stanowiska w sprawie oceny leków dla chorych na mukowiscydozę:

  • Kaftrio (ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum) w ramach programu lekowego B.112. „Leczenie chorych na mukowiscydozę”,
  • Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego B.112. „Leczenie chorych na mukowiscydozę”

Na spotkaniu nasze stanowisko w sprawie wspomnianych leków prezentował prezes fundacji. Wkrótce możemy spodziewać się stanowiska Rady. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na podstawie tego stanowiska przygotuje rekomendację w zakresie zasadności lub niezasadności objęcia refundacją terapii trójskładnikowej. To jedne z ostatnich kroków przed podjęciem decyzji Ministra Zdrowia. Proces refundacji produktów leczniczych opisywaliśmy dokładniej tutaj.

Uwaga! Znana jest już treść stanowiska Rady Przejrzystości. Przedstawiamy ją poniżej. Ostatecznie, Rada 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (9 osób obecnych) uchwaliła negatywne stanowisko w sprawie leku Kaftrio (ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum) w ramach programu lekowego „B.112. Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84)”.


Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie


Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2022