Uwagi fundacji do nowelizacji wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W dniu 8 sierpnia zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

8 sierpnia 2022

W dniu 8 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt zmian w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371). Resort skierował projekt do konsultacji publicznych, które zakończyły się 8 sierpnia 2022 roku. Projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany dla pacjentów z mukowiscydozą:

  • zmniejszenie limitu refundacji nebulizatora (generator aerozolu) - z dotychczasowych 150 złotych do 70 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany nebulizatora (generator aerozolu) - z dotychczasowego raz na 6 miesięcy na raz na 1 miesiąc
  • zmniejszenie limitu refundacji dla inhalatora pneumatycznego - z dotychczasowych 800 złotych na 220 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany inhalatora pneumatycznego i inhalatora membranowego - z dotychczasowego raz na 4 lata na raz na 1 rok
  • zwiększenie limitu refundacji dla urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe - z dotychczasowych 200 złotych na 450 złotych
  • zwiększenie częstotliwości wymiany urządzeń do drenażu, wytwarzających podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe - z dotychczasowego raz na 2 lata na raz na 1 rok

W ramach projektowanej nowelizacji bez zmian pozostaje kwota refundacji dla inhalatora membranowego (800 złotych) i kwoty refundacji głowicy do niego (150 złotych) oraz częstotliwości jej wymiany (co 6 miesięcy). Resort zdrowia deklarował, że zgłoszone uwagi będą analizowane przez kolejne 3 tygodnie. Zmiany mają wejść w życie po 90 dniach od ogłoszenia ostatecznego kształtu rozporządzenia.

W swoim piśmie zwróciliśmy uwagę na wątpliwości związane z racjonalnością obniżenia kwoty limitu na nebulizatory o około 53%. Wskazaliśmy również, że przy obniżeniu limitu refundacji dla inhalatorów pneumatycznych o około 69% zakup specjalistycznego sprzętu może stać się znacznie utrudniony lub niemożliwy. Przy okazji przypomnieliśmy o kosztach inhalatrów typu MESH, zwróciliśmy uwagę na to, że z urządzeń typu PEP (z ang. PEP – positive expiratory pressure) korzystają dzieci poniżej 4 roku życia (obecnie brak refundacji na tę kategorię produktów dla tej grupy wiekowej) i o rosnącej popularności urządzenia do drenażu drzewa oskrzelowego.

Przedstawiamy poniżej pełną treść projektu rozporządzenia oraz treść przedstawionego pisma z uwagami fundacji.


Kliknij na miniaturę, aby otworzyć w nowej karcie